Om DYNAMIC netværket

Erhverv Hjørring DYNAMIC vil styrke udviklingen, understøtte væksten og arbejde for, at der bliver igangsat nye initiativer og innovative projekter i Hjørring kommune. Sådan lyder den mission, som vi har begivet os ud på med dannelse af netværket Erhverv Hjørring DYNAMIC.

DYNAMIC-netværket er stiftet af Erhverv Hjørring som et supplement til foreningens normale virke. Vi er alle medlemmer af Erhverv Hjørring, finansierer selv DYNAMIC netværkets aktiviteter og sætter selv dagsordenen, men i tæt dialog og samarbejde med Erhverv Hjørrings bestyrelse.

Dannelsen af netværket udspringer bl.a. af den erfarings-rejse, som en gruppe erhvervsfolk og lokalpolitikere med borgmester Arne Boelt i spidsen sidste år foretog til Boston i USA.

Det overordnede mål for deltagerne i netværket er udvikling af Hjørring kommune i bred forstand.

Det er desuden et mål med netværket, at deltagerne skal have udbytte af udveksling af tanker og idéer med hinanden og med gæster, som fx kan være profilerede ressource-personer på højt niveau.

Deltagelsen i netværket vil samtidig give virksomhederne mulighed for profilering som DYNAMIC-partner både udadtil og i egen virksomhed.

Erhverv Hjørring DYNAMIC er et eksklusivt netværk med max. 15 pladser – netværket består pt. af 12 virksomheder.

Kunne du også være interesseret i en plads i netværket?

What’s in it for me? – Måske…

 • Glæde og stolthed ved at sætte nyt i gang
 • Mulighed for at påvirke
 • Førstehåndsviden – er med hvor det sker
 • Være med til at sætte dagsordenen
 • Være med til at øge vores kommunes attraktion
 • Inspiration
 • Synlighed
 • Medansvar

Det skal du investere:

 • Dit engagement
 • Tid til at deltage i DYNAMIC møderne
 • Der betales et årligt beløb for at være med i netværket