NETVÆRK

Om DYNAMIC netværket

Erhverv Hjørring DYNAMIC vil styrke udviklingen, understøtte væksten og arbejde for, at der bliver igangsat nye initiativer og innovative projekter i Hjørring kommune. Sådan lyder den mission, som vi har begivet os ud på med dannelse af netværket Erhverv Hjørring DYNAMIC.

DYNAMIC-netværket er stiftet af Erhverv Hjørring som et supplement til foreningens normale virke. Vi er alle medlemmer af Erhverv Hjørring, finansierer selv DYNAMIC netværkets aktiviteter og sætter selv dagsordenen, men i tæt dialog og samarbejde med Erhverv Hjørrings bestyrelse.

Det overordnede mål for deltagerne i netværket er udvikling af Hjørring kommune i bred forstand.

Det er desuden et mål med netværket, at deltagerne skal have udbytte af udveksling af tanker og idéer med hinanden og med gæster, som fx kan være profilerede ressource-personer på højt niveau.

Deltagelsen i netværket vil samtidig give virksomhederne mulighed for profilering som DYNAMIC-partner både udadtil og i egen virksomhed.

Erhverv Hjørring DYNAMIC er et eksklusivt netværk med max. 15 pladser – netværket består pt. af
14 virksomheder.

Kunne du også være interesseret i en plads i netværket?

What’s in it for me? – Måske…

 • Glæde og stolthed ved at sætte nyt i gang
 • Mulighed for at påvirke
 • Førstehåndsviden – er med hvor det sker
 • Være med til at sætte dagsordenen
 • Være med til at øge vores kommunes attraktion
 • Inspiration
 • Synlighed
 • Medansvar

Det skal du investere:

 • Dit engagement
 • Tid til at deltage i DYNAMIC møderne
 • Der betales et årligt beløb for at være med i netværket

 

 

MULIGHED FOR AT VÆRE MED TIL AT SÆTTE NYT I GANG!

GIVE VIDEN OG INPUT

og derved inspiration til nye
indsatser og initiativer

FOKUS PÅ VÆKST

i tæt samspil med erhvervsledere, kommunen og eksterne ressourcer

OPBAKNING

og skabe optimale rammer for
erhvervslivet, turismen og kommunen

UNDERSTØT & HJÆLP

Giver mulighed for at medvirke aktivt til udviklingen i Hjørring Kommune