Vendelbo Spedition

Vendelbo Spedition er en moderne transport- og speditionsvirksomhed, der primært løser opgaver til og fra Skandinavien. Gennem årene har virksomhedens særkende udviklet sig til at være speditionsfirmaet, der er i stand til at løse de lidt mere komplicerede transportopgaver. Det vil sige opgaver, som kræver særlig omhu, indsigt og forståelse for både modtager og afsender og for de produkter, der skal bevæge sig fra A til B.

Det gør sig bl.a. gældende ved…

  • Perfekt timing
  • Sikker håndtering
  • Høj kompleksitet
  • Ansvarsfuld betjening

Sprogøvej 21
9800 Hjørring

Tlf. +45 98 92 52 33

info@vensped.dk

Jesper Bundgaard Madsen
Adm. direktør
Mobil: 30 65 17 30
Mail: jbm@vensped.dk